Apartmán Meduňková

Kroměříž

V Kroměříži naleznete jedinečnou památku, zapsanou na seznamu UNESCO – kombinaci Arcibiskupského zámku (z jehož věže je krásný výhled na město) a zahradní architektury Podzámecké a Květné zahrady.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži patří mezi přední kulturně historické památky na Moravě, byl majetkem olomouckých biskupů a arcibiskupů, kterým sloužil jako reprezentační sídlo.

Slavné období rozkvětu města, zámku a postupného rozšiřování zahrad nastalo až s nástupem vzdělaného a kultivovaného Karla z Lichtensteinu-Castelkorna na biskupský stolec v druhé polovině 17. století. Nový biskup přišel do města silně poznamenaného třicetiletou válkou, přesto se vedle mnoha dalších rozsáhlých stavebních akcí soustředil na vybudování dvou okrasných zahrad – Libosadu (Květné zahrady) a Podzámecké zahrady.

Kroměřížská Květná zahrada patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě.

Podzámecká zahrada byla založena v roce 1509 a během několika století rozšířena do impozantní rozlohy 64 hektarů. Od počátku se měnil její obsah i vzhled. Ze zelinářské a ovocnářské zahrady byla v 17. století přebudována na zahradu barokní. V 19. století na stylový krajinářský park a dnes je zde vysázeno přes 200 druhů vzácných stromů z různých částí Evropy, Ameriky i Asie.