Apartmán Meduňková

Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál se považuje za nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě a často se symbolicky označuje jako zahrada Evropy. Místní krajinu tvoří rozlehlé zámecké zahrady, záhony s květinovými koberci, opečovávané lesy, vinice a rybníky. V území najdete četné lovecké zámečky, chrámy, kaple a další architektonické skvosty. Lednicko-valtický areál je zařazen na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO a je součástí biosférické rezervace Dolní Morava.

K nejvýznamnějším architektonickým památkám Lednicko-valtického areálu patří především zámek Lednice, zámek Valtice, Minaret a tzv. salety – drobné romantické stavby, jimiž Lichtenštejnové v průběhu 18. a 19. století zkrášlovali místní krajinu. Jsou jimi např. četné zámečky (Rybniční, Pohansko, Hraniční, Lovecký, Belveder,Lány), chrámy (Apollonův chrám, Tři Grácie,Rendezvous, Reistna), lesní kaple sv. Huberta, empírový statek Nový dvůr, zřícenina Janův hrad, Maurská vodárna, Akvadukt a mnohé další.

Areálem vede hustá síť cyklostezek, které jsou téměř rovinaté a vhodné i pro netrénované cyklisty a děti.